Diensten

Advies, onderzoek en training en oefeningen vormen de basis van onze dienstverlening.

Expertise

Veiligheids- en crisismanagement is een omvangrijk werkveld met veel inhoudelijke expertisegebieden.

Actueel

crisismanagement thumb

Landelijke norm haalbaar met nieuw Integraal Crisisplan Zorg

Vijf regionale netwerken acute zorg hebben samen met het COT een nieuw type crisisplan ontwikkeld. Dit integrale crisisplan zorgt ervoor dat instellingen die het basisniveau (acute zorg) op orde hebben de volgende stap kunnen zetten: all hazard voorbereid zijn. De grootste uitdaging was om ervoor te zorgen dat er niet een nóg complexer woud aan plannen en procedures zou ontstaan. De regel- en planreflex is in de zorgsector al groot genoeg. Het format dat nu is ontwikkeld, helpt alle type zorginstellingen een integrale crisisaanpak te introduceren, in aanvulling op ZiROP en andere plannen.

crisismanagement thumb

Symposium Onderwijs en Crisis 5 maart 2015

Dit symposium staat in het teken van zeldzame situaties in het onderwijs, met gróte impact. Een school shooting, onverwachte radicalisering, pesten met ernstige afloop voor betrokkenen, kortom; de dagen waarop alles anders wordt. Op het programma van SVDC, OinO en COT staan verhalen van ervaringsdeskundigen en praktijkworkshops. Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsencrisis.nl.

crisismanagement thumb

Portal over crisismanagement voor onderwijs gelanceerd

Het Centrum School en Veiligheid heeft in samenwerking met het ministerie van OCW een portal over crisismanagement gelanceerd. De portal biedt een rijke verzameling van praktijkcases, praktische tips en voorbeeldplannen voor crisissituaties in het onderwijs. De praktijklessen zijn onder meer afkomstig uit de landelijke veiligheidsoefeningen die het COT in opdracht van het ministerie organiseerde. Daarnaast vonden er ook interviews plaats met de TU Delft over de verwoestende brand in 2008 en met een school voor voortgezet onderwijs over een persoonlijk leerlingendrama. Onderwijsinstellingen die willen weten wat het inhoudt om op het scherpst van de snede te opereren, kunnen voor meer informatie terecht op www.schoolenveiligheid.nl en www.veilig-erfgoed.nl

crisismanagement thumb

Artikel crisisvermogen van corporaties

Regelmatig krijgt een woningcorporatie te maken met ernstige calamiteiten. Denk aan asbest, een grote brand of familiedrama. Natuurlijk zijn improvisatievermogen en gezond verstand onmisbaar om dergelijke situaties het hoofd te bieden. Maar het bewust organiseren van het crisisvermogen ook. Dit artikel biedt actuele inzichten en gerichte handvaten om aan de slag te gaan met crisismanagement.

crisismanagement thumb

Voetbalveiligheid. Samen organiseren

Een onderzoek door het Auditteam Voetbal en Veiligheid naar aanleiding van ernstige ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Fortuna-MVV op 4 oktober 2013. Het rapport bevat diverse lessen en aanbevelingen om te komen tot een gezamenlijke en integrale aanpak van voetbalveiligheid, waaronder sfeeracties van supporters.

crisismanagement thumb

Het crisisvermogen van nieuwe colleges

Wij wensen alle nieuwe gemeenteraden en nieuw te vormen colleges veel succes toe bij hun publieke taak. Steeds meer colleges en nieuwe wethouders laten zich tijdens het inwerkprogramma goed informeren over de benodigde kennis en kunde en hun positie ten tijde van crises. Het COT biedt hiervoor individuele briefings aan, collegetrainingen en programma's samen met de wethoudersvereniging.