Crisismanagement

Advies, onderzoek en training en oefeningen vormen de basis van onze dienstverlening.

Veiligheidsmanagement

Veiligheids- en crisismanagement is een omvangrijk werkveld met veel inhoudelijke expertisegebieden.

Actueel

crisismanagement thumb

Landelijke norm haalbaar met nieuw Integraal Crisisplan Zorg

Vijf regionale netwerken acute zorg hebben samen met het COT een nieuw type crisisplan ontwikkeld. Dit integrale crisisplan zorgt ervoor dat instellingen die het basisniveau (acute zorg) op orde hebben de volgende stap kunnen zetten: all hazard voorbereid zijn. De grootste uitdaging was om ervoor te zorgen dat er niet een nóg complexer woud aan plannen en procedures zou ontstaan. De regel- en planreflex is in de zorgsector al groot genoeg. Het format dat nu is ontwikkeld, helpt alle type zorginstellingen een integrale crisisaanpak te introduceren, in aanvulling op ZiROP en andere plannen.

crisismanagement thumb

Symposium Onderwijs en Crisis 5 maart 2015

Dit symposium staat in het teken van zeldzame situaties in het onderwijs, met gróte impact. Een school shooting, onverwachte radicalisering, pesten met ernstige afloop voor betrokkenen, kortom; de dagen waarop alles anders wordt. Op het programma van SVDC, OinO en COT staan verhalen van ervaringsdeskundigen en praktijkworkshops. Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsencrisis.nl.

crisismanagement thumb

Calamiteiten jeugdzorg

De kans op calamiteiten is in de jeugdzorg groot. En de mogelijke impact nóg groter. Het COT helpt gemeenten in de transitieperiode met een gerichte calamiteitenaanpak. Met scenariosessies (casus simulaties) voor wethouders en gemeenteraad, een ketencalamiteitenplan en bestuurlijke intervisie.

Meer actuele berichten