Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

HHs en COT ontwerpen veiligheids­plan internationale mobiliteit

COT en de Haagse Hogeschool ontwikkelden een veiligheidsplan dat veiligheid en internationalisering verenigt. Het plan helpt stagecoördinatoren en het International Office bij het maken van goede veiligheidsafwegingen rondom internationale studies, stages en reizen. Ook bevat het plan een handreiking hoe te handelen bij een incident in het buitenland in de vorm van een scenariokaart 'internationale calamiteit'.

Lees meer...

Resultaten onderzoek crisis­management Nederlands bedrijfsleven bekend

Samen met TNS NIPO heeft het COT in kaart gebracht hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich voorbereidt op crises. Daaruit blijkt dat uitval van energie op plaats 1 staat in de voorbereiding. Een derde van de onderzochte bedrijven heeft geen zicht op de kosten van de laatste crisis. Verder is in 60% van de bedrijven de CEO eindverantwoordelijk en vindt 70% dat organisaties sterker uit een crisis komen.

Lees meer...

Opleiding 'Calamiteitenonderzoek zorg' 11 en 12 april 2016

De zorgsector wordt met enige regelmaat getroffen door (ernstige) calamiteiten. De opleiding 'evaluator calamiteitenonderzoek zorg' biedt de kennis en handvatten die nodig zijn om de juiste onderzoekskeuzes te maken. De opleiding wordt gegeven door vakspecialisten van het COT en is gericht op medewerkers van zorginstellingen die zelf onderzoek uitvoeren en/of begeleiden.

Lees meer...

Introductie CrisisCompetentieScan: inzicht in crisisvermogen

Stelt u zich ook wel eens deze vraag: we hebben op papier alles op orde, maar kunnen onze mensen en crisisteams dat in praktijk ook aan? Samen met PiCompany heeft het COT de CrisisCompetentieScan ontwikkeld. Deze test maakt helder welke talenten en competenties aanwezig zijn. Een ideaal middel voor de ontwikkeling van crisisteams, bestuurders en crisisleiders.

Lees meer...

Landelijke norm haalbaar met Integraal Crisisplan Zorg

Vijf regionale netwerken acute zorg hebben samen met het COT een nieuw type crisisplan ontwikkeld. Dit integrale crisisplan zorgt ervoor dat instellingen die het basisniveau (acute zorg) op orde hebben de volgende stap kunnen zetten: all hazard voorbereid zijn. En dat zonder dat er een nóg complexer woud aan plannen en procedures ontstaat. De regel- en planreflex is in de zorgsector al groot genoeg. Het format dat nu is ontwikkeld, helpt alle type zorginstellingen een gedegen crisisaanpak te introduceren, in aanvulling op ZiROP e.a.

Lees meer...

Geen GRIP, tóch een crisis

De situaties zijn herkenbaar; een terugkerende zedendelinquent, een familiedrama, een jeugdzorgincident. Situaties die veel impact hebben in een samenleving en veel vragen van een gemeente. Heftige situaties, waar geen GRIP 3 aan te pas komt, maar wél bestuurlijke betrokkenheid. Hoe ga je met een 'mini-crisis' om?

Lees meer...