Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Enschede oefent als eerste sociaal domein scenario

Enschede is de eerste Nederlandse gemeente die met COT een systeemoefening heeft georganiseerd met een calamiteit in het sociaal domein. In de oefening werden de opschaling en alarmering beoefend met de tactische en bestuurlijke teams, waaronder het kernteam sociale calamiteiten, het kernteam maatschappelijke onrust en de driehoek. Daarbij werd een uitdagend scenario ontwikkeld waarin sprake was van mogelijk misbruik in een jeugdinstelling.

Lees meer...

RKC Westland start onderzoek naar de asbestbrand Wateringen

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland onderzoekt het COT de asbestbrand die plaatsvond in januari 2015. Het onderzoek is gericht op de afhandeling van de brand en de aanpak van de asbestproblematiek die hierop volgde. Het doel van het onderzoek is het benoemen van lessen en aandachtspunten voor het omgaan met vergelijkbare, toekomstige calamiteiten.

Lees meer

Resultaten onderzoek crisis­management Nederlands bedrijfsleven bekend

Samen met TNS NIPO heeft het COT in kaart gebracht hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich voorbereidt op crises. Daaruit blijkt dat uitval van energie op plaats 1 staat in de voorbereiding. Een derde van de onderzochte bedrijven heeft geen zicht op de kosten van de laatste crisis. Verder is in 60% van de bedrijven de CEO eindverantwoordelijk en vindt 70% dat organisaties sterker uit een crisis komen.

Lees meer...

Opleiding 'Calamiteitenonderzoek zorg' 20 en 21 juni 2016

De zorgsector wordt met enige regelmaat getroffen door (ernstige) calamiteiten. De opleiding 'evaluator calamiteitenonderzoek zorg' biedt de kennis en handvatten die nodig zijn om de juiste onderzoekskeuzes te maken. De opleiding wordt gegeven door vakspecialisten van het COT en is gericht op medewerkers van zorginstellingen die zelf onderzoek uitvoeren en/of begeleiden.

Lees meer...

Landelijke norm haalbaar met Integraal Crisisplan Zorg

Vijf regionale netwerken acute zorg hebben samen met het COT een nieuw type crisisplan ontwikkeld. Dit integrale crisisplan zorgt ervoor dat instellingen die het basisniveau (acute zorg) op orde hebben de volgende stap kunnen zetten: all hazard voorbereid zijn. En dat zonder dat er een nóg complexer woud aan plannen en procedures ontstaat. De regel- en planreflex is in de zorgsector al groot genoeg. Het format dat nu is ontwikkeld, helpt alle type zorginstellingen een gedegen crisisaanpak te introduceren, in aanvulling op ZiROP e.a.

Lees meer...