Diensten

Advies, onderzoek en training en oefeningen vormen de basis van onze dienstverlening.

Expertise

Veiligheids- en crisismanagement is een omvangrijk werkveld met veel inhoudelijke expertisegebieden.

Actueel

crisismanagement thumb

Het crisisvermogen van nieuwe colleges

Wij wensen alle nieuwe gemeenteraden en nieuw te vormen colleges veel succes toe bij hun publieke taak. Steeds meer colleges en nieuwe wethouders laten zich tijdens het inwerkprogramma goed informeren over de benodigde kennis en kunde en hun positie ten tijde van crises. Het COT biedt hiervoor individuele briefings aan, collegetrainingen en programma's samen met de wethoudersvereniging.

crisismanagement thumb

Evaluatie Troonswisseling: input voor veiligheids- en crisisprofessionals

De Troonswisseling is feestelijk, open, ongestoord en veilig verlopen. Amsterdam heeft met ondersteuning van het COT de ervaringen en lessen beschreven in een openbare evaluatie. Unieke en waardevolle input voor professionele reflectie.

crisismanagement thumb

Perspresentatie Terrorism & Political Violence Map 2013

De risico's van terroristische aanslagen en politiek geweld zijn in Europa het afgelopen jaar afgenomen. Tegen deze trend in, is het risico in Nederland juist verhoogd (van verwaarloosbaar naar laag) door zorgen over terugkerende jihadisten uit Syrië.

crisismanagement thumb

Lessen Dorifel, virusuitbraak Weert

Voor steeds meer organisaties vormen cyberrisico's een serieuze bedreiging. Maar er zijn nog weinig evaluaties van cyberincidenten openbaar. In samenwerking met de gemeente Weert heeft het COT daarom de incidentbestrijding en crisisbeheersing rondom de Dorifel-uitbraak geëvalueerd.